Monthly Trending

Ore ga Fujoshi de Aitsu ga Yuriota de summary:

A "trouble comedy" about a fujoshi girl who meets a yuri otaku boy.

Show Less ⇧
A trouble comedy about a fujoshi girl who meets a yuri otaku boy.

ORE GA FUJOSHI DE AITSU GA YURIOTA DE CHAPTERS